Czy lekarze uczestniczą w dodatkowych szkoleniach medycznych

Czy lekarze uczestniczą w dodatkowych szkoleniach medycznych?

Jak wszyscy wiemy zawód lekarza jest ciężki i wymagający… zarówno dyspozycyjności, skupionej uwagi, jak i – wiedzy! A ta w medycynie zmienia się bardzo szybko i dynamicznie. Za przykład wystarczy podać pojawiające się coraz to nowsze leki na znane i mniej znane choroby… a także pojawiające się nowe choroby, które wymuszają na lekarzach wdrożenie nowego unikatowego systemu postępowania wobec tej konkretnej jednostki. W takim wypadku pojawia się pytanie – czy lekarze uczestniczą w dodatkowych szkoleniach medycznych? A jeśli tak, czy są one wystarczające dla poszerzenia i uaktualnienia tak rozległej wiedzy?

Trochę teorii, czyli szkolenia w świetle przepisów

Zawód lekarza oparty jest w dużej mierze o regulujące go przepisy. Dotyczą one praktycznie każdej dziedziny medycyny i życia, z jakimi styka się lekarz. Dla niektórych specjalizacji zostały także poświęcone specjalne, odrębne ustawy – i tak np. lekarzy psychiatrów obowiązuje przede wszystkim ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, a lekarzy specjalistów chorób zakaźnych o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Niemniej jednak każdego lekarza, niezależnie od specjalizacji, obowiązują przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Artykuł 18 niniejszej ustawy wskazuje na konieczność korzystania przez lekarzy z różnych form doskonalenia zawodowego. Zostały one dokładnie określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Wśród nich znajdują się między innymi szkolenia medyczne.

Szkolenia medyczne – różne formy, wiele możliwości

We wspomnianym powyżej rozporządzeniu każda z form doskonalenia zawodowego posiada określoną liczbę punktów, którą można przyznać lekarzowi. Ważne jest, aby zgromadził on w ciągu 4 lat min. 200 punktów, gdyż dopiero taka ilość w świetle ustawy zapewnia odpowiednią wiedzę lekarza. Szkolenia medyczne to termin szeroki obejmujący w rozporządzeniu aż 6 różnych form doskonalenia. Najważniejszą z nich pod kątem szkolenia jest udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym, za który można dostać maksymalnie 3 punkty za jeden dzień i 50 punków w ciągu jednego roku. Niemniej jednak zazwyczaj to organizatorzy z góry określają, ile punktów edukacyjnych można uzyskać dzięki uczestnictwu w ich konferencji. Z reguły sumaryczna liczba punktów jest umieszczana na dyplomie potwierdzającym uczestnictwo lekarza w szkoleniu medycznym. Do pozostałych form takich szkoleń można zaliczyć:

  • realizowanie programu specjalizacji lub umiejętności (w ramach programów specjalizacyjnych odbywają się specjalne kursy przeznaczone dla lekarzy odbywających staż specjalizacyjny w danej dziedzinie)
  • udział w kursie medycznym nieobjętym programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności
  • odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym
  • udział w posiedzeniu oddziałów towarzystwa naukowego lub kolegium specjalistów
  • udział w szkoleniu wewnętrznym organizowanym przez zakład opieki zdrowotnej, w którym lekarz udziela świadczeń zdrowotnych, lub przez grupę lekarzy

Dodatkowe szkolenia medyczne

W świetle przepisów ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, a także rozporządzenia Ministra Zdrowia wydają się być obowiązkowe dla każdego lekarza. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż niedopełnienie tego obowiązku przez lekarza wiąże się z wpisaniem go do okręgowego rejestru lekarzy. Z tego też powodu każdy lekarz musi uczestniczyć w szkoleniach medycznych.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij